Portal för utvecklare

Använd dina modeller med bara några få rader kod!

Gör det möjligt för utvecklare att skapa anpassade AI-modeller snabbare och enklare än någonsin tidigare.

Vi tröttnade på att annotera data i en extern miljö, träna en modell och sedan köra inferenser och kontrollera förutsägelsernas tillförlitlighet och gå igenom data igen i veckor.

Vi ville ha en process där vi bara skulle behöva lägga ner några timmar på att skapa en ny modell som var produktionsklar. Det var därför vi byggde Labelf. Aktivt lärande på ditt dataset för att skapa anpassade modeller.

Vi har byggt Labelf som ett visuellt användargränssnitt för en träningsprocess för transformatorkodare, vilket gör träning till en undervisningssession. Du kan nu lämna träning/annotering till domänexperten och använda den färdiga modellen direkt med några få rader kod i ditt system.

Du kan skapa en POC av ett system med en egenanpassad AI-modell som implementerats med din egen kod på mindre än en timme!
Ändra cookieinställningar