Lägg till ett objekt för en datauppsättning


Post https://api.app.labelf.ai/v2/dataset/{YOUR_DATASET_ID}/item
Med den här ändpunkten kan du göra inferenser på en enskild modell som du har distribuerat. Max 8 texter per samtal.
Format för svar
JSON
Autentisering
Ja - Bärartoken

Exempel på cURL-förfrågan
import requests
# Replace with your bearer token
bearer_token = ""

dataset_id = 1337

headers = {
  'Authorization': f'Bearer {bearer_token}',
}

# Make sure to replace column1, column2 etc. with your actual column names from the dataset.
# Any column names that are not in the dataset will be ignored, 
# and any columns that are in the dataset but not in the payload will be set to null.
json_data = {
  "rows": [
    {
      "column1": "2022-01-18T15:03:49Z",
      "column2": "some text",
      "column3": "some more text",
      "column4": 5959
    },
    {
      "column1": "2022-02-12T18:12:39Z",
      "column2": "some other text",
      "column3": "some cool text",
      "column4": 5960
    }
  ]
}

def add_item(payload, dataset_id):

  response = requests.post(
    f'https://api.app.labelf.ai/v2/dataset/{dataset_id}/item', headers=headers, json=payload)
  return response

response = add_item(json_data, dataset_id)
print(response.json())

fetch("https://api.app.labelf.ai/v2/dataset/YOUR_DATASET_ID/item", {
  method: "POST",
  headers: {
    Authorization: "Bearer YOUR_BEARER_TOKEN",
    "Content-Type": "application/json",
  },
  // Replace texts with your own texts, max 8 text items in the texts array
  body: JSON.stringify({
  "rows": [
    {
      "column1": "2022-01-18T15:03:49Z",
      "column2": "some text",
      "column3": "some more text",
      "column4": 5959
    },
    {
      "column1": "2022-02-12T18:12:39Z",
      "column2": "some other text",
      "column3": "some cool text",
      "column4": 5960
    }
  ]
}),
});

curl --location --request POST 'https://api.app.labelf.ai/v2/dataset/YOUR_DATASET_ID/item' \
 --header 'Authorization: Bearer YOUR_BEARER_TOKEN' \
 --header 'Content-Type: application/json' \
 --data-raw '{ \
  "rows": [ \
    { \
      "column1": "2022-01-18T15:03:49Z", \
      "column2": "some text", \
      "column3": "some more text", \
      "column4": 5959 \
    },
    {
      "column1": "2022-02-12T18:12:39Z", \
      "column2": "some other text", \
      "column3": "some cool text", \
      "column4": 5960 \
    } \
  ] \
}' \

Exempel på svar


HTTP/1.1 200 OK 
Status: 200 OK 
Content-Type: application/json; 
charset=utf-8 
... 
{
  "status": "success"
}
Ändra cookieinställningar