Labelf lyfter dina kundinteraktioner

Förbättra din dataanalys och stärk ditt kundengagemang med dina unikt anpassade modeller, utformade för smidig automatisering och djupgående insikter.

Driver fantastiska interaktioner för varumärken i världsklass

Nya kraftfulla insikter

Upplev kraften i Labelfs AI för att tyda kundinteraktioner. Labelf ger insikter i realtid via interaktiva instrumentpaneler, vilket möjliggör snabbt beslutsfattande. Effektivisera analysen, förbättra noggrannheten och skapa transparens med Labelf.

Automatisera för att accelerera

Maximera effektiviteten med Labelfs innovativa lösningar för kundsupport. Snabb automatisering och intelligent svarsgenerering säkerställer snabb tjänsteleverans. Fokusera på att förbättra kundnöjdheten och driva innovation med Labelf.

"Den implementerade AI-lösningen sparar oss flera minuter per ärende så att vi kan fokusera mer tid på att interagera med kunderna."

Karin Claesson
Planer/systemspecialist, Qvalify

Vilka fördelar får ni med Labelf?

Förkorta svarstiden och undvik andra routing

Långsamma svarstider för supporten är en av de främsta orsakerna till missnöjda kunder. Labelf hjälper dig att lösa dina kundfrågor snabbare och öka din kundnöjdhet.

Omedelbart identifiera och agera på förändringar i er kundsupport

Labelf visualiserar drivkrafterna bakom antalet supportärenden, samtalstid och kundnöjdhet i realtid. Detta gör att du kan övervaka och åtgärda nya problem direkt för att öka kundnöjdheten.

Minska driftskostnaderna och minska kundbortfallet

Med hjälp av insikterna från Labelf kan ni proaktivt hantera problem och minska arbetsbelastningen för ert supportteam. Detta möjliggör ett fokuserat arbete på kundnöjdhet och minskad churn...

Öka kundförståelsen

Med anpassade AI modeller kan du kategorisera alla dina inkommande och historiska ärenden direkt. Detta ger en helt ny nivå av förståelse för vilka typer av ärenden och frågor som dina kunder har.

Hantera flera språk med lätthet

Expandera verksamheten utomlands? Inga problem! Träna din AI-modell på ett språk, så hanterar den alla dina tickets oavsett språk

Ta bättre beslut

Optimera ditt beslutsfattande med förbättrad datakvalitet och analys. Labelf analyserar alla dina kundinteraktioner så att du får en fullständig bild.

Processen

Vad är Labelf AI?

Labelf finns för att du ska kunna skapa och implementera fantastisk AI för att göra ditt företag bättre. Därför har vi byggt en AI-plattform utan kod som gör det möjligt för vem som helst att skapa sina egna anpassade NLP-modeller.

Att skapa och driva AI-lösningar internt kan vara en kostsam och tidskrävande process. Vi ser att detta tenderar att kväva kreativiteten och viljan att utforska nya möjligheter. Med Labelf kan du undanröja dessa hinder och skapa din egen AI-modell på 20 minuter. Vår aktiva inlärningsmetod för dataannotering gör att du kan gå från omärkta data till produktionsfärdiga klassificeringsmodeller otroligt snabbt.

Men ta inte bara vårt ord för det, prova det själv! 

Är du sugen på att komma igång?

Testa Labelf-plattformen själv och träna dina egna skräddarsydda AI-modeller för att analysera dina data. Du kan också prata med oss så skapar vi en unik lösning för dig

Ändra cookieinställningar