Kundberättelse
Qualify använder Labelfs AI-teknik i sina processer, vilket gör att de kan spara flera minuter per avvikelse, vilket gör att revisorerna kan fokusera mer på att interagera med kunden under varje revision.
om qvalify
Qvalify är Sveriges ledande certifieringsorgan för certifiering av ledningssystem som ISO. Qvalify erbjuder också oberoende granskningar av organisationers kapacitet, resurser och risker. Under de senaste 30 åren har Qvalify hjälpt cirka 3 000 företag och organisationer av varierande storlek eller typ att kvalificera sig på sina marknader. Att uppfylla standarderna för kvalitetsledningssystem och erhålla certifieringar ökar affärsframgången. Ett certifierat miljöledningssystem hjälper till exempel företag att minska miljöpåverkan, och ett certifierat arbetsmiljöledningssystem bidrar till en säkrare och trevligare arbetsplats. Med det stora ansvaret för att utfärda certifikaten genomför Qvalify oberoende undersökningar och undersöker effektiviteten hos organisationernas ledningssystem. Efter att ha inspekterat kundernas verksamhetsprocesser och granskat dokumentationen rapporterar revisorerna alla avvikelser som ska åtgärdas och de korrigerande åtgärderna för att uppfylla standardområdena för ett certifikat.
Huvudkontor:
Jönköping, Sverige

Grundat:


Storlek: 1:
Omkring 65 anställda
Utmaningar
Utmaning 1: Komplicerade certifieringskrav
Processen för att erhålla ISO-certifiering omfattar granskning av dokumentation, revision, korrigering och förbättring av processer, omprövning osv. innan en certifiering kan utfärdas. När revisorerna besöker och granskar företagens ledningssystem på plats skriver de vanligtvis rapporter om avvikelserna, i enlighet med certifieringsklausulerna och -kraven, och rekommendationer om korrigerande åtgärder. Varje ISO-standard innehåller dock många krav. ISO 9001:2015 Kvalitetsledningssystem består till exempel av 10 klausuler och mer än 350 krav. Det var absolut tids- och energikrävande för revisorerna att gå igenom varje underliggande krav, vilket minskade den tid som användes till verklig, meningsfull interaktion med de enheter som skulle inspekteras.

Utmaning 2: Revisorernas effektivitet och skrivkonsekvens
När revisorerna genomför revisioner måste de inte bara granska dokumentationen utan också interagera med kunderna, ställa frågor och granska deras ledningssystem. I idealfallet föredrar Qvalify att revisorerna tillbringar mer tid med kunderna för att få en djupare förståelse för deras verksamhet. Med det sagt skulle det vara ett perfekt drag att söka ett effektivt sätt att minska den tid som läggs på att skriva rapporter. Dessutom hade Qvalify, som har cirka 55 revisorer, svårt att hålla varje revisors arbete konsekvent. Qvalify prioriterade både att anpassa skrivstilen till en viss standard och att hantera kvaliteten på rapporterna. Förutom intern utbildning var Qvalify angeläget om att hitta intelligenta lösningar för att hjälpa revisorerna att skriva rapporterna.

Utmaning 3: Utnyttja de historiska uppgifterna
Det var en stor utmaning att använda de många historiska uppgifterna på rätt sätt. I sitt rapporteringssystem har Qvalify sparat omkring 20 års historiska data, som förväntas användas som praktiska referenser när de utför revisioner. Liksom många andra företag försöker Qvalify utnyttja uppgifterna och maximera användningen av dem. Istället för att försöka bygga egna AI-modeller valde Qvalify ett effektivare och mindre kostsamt tillvägagångssätt: att söka en professionell lösningsleverantör.
"I många år har vi använt ett revisionsprogram för våra kunder och revisorer. Vi har alltså en hel del data som vi kan använda. Vi vill göra något mer med uppgifterna. Men vi visste inte vad vi skulle göra."
Karin Claesson, Planer/Systemspecialist, Qvalify
Resultat
Genom några rekommendationer från mun till mun hittade Qvalify Labelf och samarbetade nära med oss för att ta itu med utmaningarna. Efter att ha haft några möten och fått en del data kom Labelf med lösningar för Qvalifys verksamhet och byggde sömlöst in AI-modellen i Qvalifys rapporteringssystem Quno.
"Vi introducerade (systemet för) våra revisorer bara via e-post. Vi behövde inte göra mycket mer. Jag skickade dem ett e-postmeddelande för att visa hur det fungerar. Det var en enkel modell att använda."
Karin Claesson, Planer/Systemspecialist, Qvalify
Strukturering och labeling av uppgifterna bidrar till en logisk användning av befintliga rapporter. Med det nya gränssnittet för tillämpningsprogrammering (API) hittar AI-modellerna motsvarande kriterier för ISO så snart revisorerna skriver in i rapporteringssystemet. I stället för att välja standardfält manuellt och skanna igenom kraven ett efter ett kan systemet nu automatiskt föreslå vilka som är relevanta att välja, baserat på historiska uppgifter. Den här funktionen har sparat en avsevärd mängd tid för revisorerna.Förutom bättre effektivitet ger AI-modellen också värde åt rapporteringens konsistens. Med cirka 55 revisorer som arbetar med enskilda revisioner kan behovet av enhetlighet och kvalitetskontroll uppfyllas. AI-modellen har lärt sig av vad som tidigare gjorts och ger förslag. Samtidigt som fler och fler uppgifter matas in i modellen blir den allt bättre på att uppfylla kvalitetsstandarderna och hjälpa revisorerna att göra en enhetlig rapportering.
"Som revisor är det lätt att fastna i sina egna tankar och inte se alla möjligheter. AI hjälper oss som revisorer att vidga våra horisonter och därmed ge kunden ett större värde."
Revisor, Qvalify
Ändra cookieinställningar