Autentisering


https://auth.app.labelf.ai/oauth2/token
Gör det möjligt för en registrerad applikation att erhålla en OAuth 2 Bearer Token, som kan användas för att göra API-begäranden för applikationens egen räkning, utan en användarkontext.

Detta kallas Application-only autentisering. En Bearer Token kan ogiltigförklaras med hjälp av oauth2/invalidate_token. Framgångsrika svar innehåller en JSON-struktur som beskriver den tilldelade Bearer Token.
Format för svar
JSON
Autentisering
Ja - Grundläggande autentisering med client_id som användarnamn och client_secret som lösenord.

Exempel på cURL-förfrågan


import requests

data = {
  'grant_type': 'client_credentials',
}

response = requests.post('https://auth.app.labelf.ai/oauth2/token', data=data, verify=False, auth=('CLIENT_ID', 'CLIENT_SECRET'))

fetch('https://auth.app.labelf.ai/oauth2/token', {
  method: 'POST',
  headers: {
    'Authorization': 'Basic ' + btoa('CLIENT_ID:CLIENT_SECRET')
  },
  body: new URLSearchParams({
    'grant_type': 'client_credentials'
  })
});

curl -k -X POST -H \
"Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-u 'CLIENT_ID:CLIENT_SECRET' \ 
-d grant_type=client_credentials \ https://auth.app.labelf.ai/oauth2/token

Exempel på svar


HTTP/1.1 200 OK 
Status: 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8 
... 
{
"access_token": "asdAASDASDASD_SASDASD", 
"expires_in": 3122063999, 
"scope": "",
"token_type": "bearer" 
}
Ändra cookieinställningar